• z1389101159007_2fdb1f583e1df2fdd9b41f1533a913f0
 • z1389101164296_8f7e114cde0a63f5e5ca210fb8bbdb17
 • z1389101506470_ec31882858c4887cf10036e6b390ef51
 • z1389101568688_ac784d91b2063d298bc215e5be8fdb35
 • z1389101604660_de5ae4bb105a1212ab71062d32ad1dda
 • z1389101675698_316f61110b2cb9c0d7c174777bb09f50
 • z1389125815805_c21e4d5def2b549f48929b4dd70ed69a
 • z1389125962273_3e8e58faa0676848fd22321de9440863
 • z1389125965090_9bcd9efe1f39fac75e5ceda36d8f8f76
 • z1389117833180_d791b8a9340b43a5656d01e9819209db
 • z1389117804826_94dbc74ca83aeb9a205e93a150d0a84e
 • z1389117788031_be0dd2cf156ebd49104416589b39b20f
 • z1389117744234_b916f32162db06d66f48348d48d1ea0d
 • z1389118300634_83f454a335675cdf0063d205ea334cb6
 • z1389118317545_220bbd27e5c8da78bdc17173db6867a2
 • z1389117834860_dd73c804ff2fe9a7755152f85bde11ab
 • z1389117872763_3cbf06e845eb2d7933f942919d730020
 • z1389117892072_a7d0d5331fc25ced7e3950161761ab42
 • z1389117925300_04142cfb4ec4e346e3b943465f6c4881
 • z1389101159007_2fdb1f583e1df2fdd9b41f1533a913f0
 • z1389101164296_8f7e114cde0a63f5e5ca210fb8bbdb17
 • z1389101506470_ec31882858c4887cf10036e6b390ef51
 • z1389101568688_ac784d91b2063d298bc215e5be8fdb35
 • z1389101604660_de5ae4bb105a1212ab71062d32ad1dda
 • z1389101675698_316f61110b2cb9c0d7c174777bb09f50
 • z1389125815805_c21e4d5def2b549f48929b4dd70ed69a
 • z1389125962273_3e8e58faa0676848fd22321de9440863
 • z1389125965090_9bcd9efe1f39fac75e5ceda36d8f8f76
 • z1389117833180_d791b8a9340b43a5656d01e9819209db
 • z1389117804826_94dbc74ca83aeb9a205e93a150d0a84e
 • z1389117788031_be0dd2cf156ebd49104416589b39b20f
 • z1389117744234_b916f32162db06d66f48348d48d1ea0d
 • z1389118300634_83f454a335675cdf0063d205ea334cb6
 • z1389118317545_220bbd27e5c8da78bdc17173db6867a2
 • z1389117834860_dd73c804ff2fe9a7755152f85bde11ab
 • z1389117872763_3cbf06e845eb2d7933f942919d730020
 • z1389117892072_a7d0d5331fc25ced7e3950161761ab42
 • z1389117925300_04142cfb4ec4e346e3b943465f6c4881
Tin tức nổi bật
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA CÁC BÉ 5-6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THANH SƠN

- Thực hiện Hướng dẫn số 269/PGD&ĐT- GDMN ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT Sơn Động về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non;

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Sáng thứ 4 ngày 08/07/2020  trường mầm non thị trấn Thanh Sơn tổ chức Hoạtđộng trải nghiệm cho các bé khối mẫu giáo 5-6 tuổi đi tham quan tại trường tiểu học thị trấn Thanh Sơn.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Năm 2020 : 374