• z1389101159007_2fdb1f583e1df2fdd9b41f1533a913f0
 • z1389101164296_8f7e114cde0a63f5e5ca210fb8bbdb17
 • z1389101506470_ec31882858c4887cf10036e6b390ef51
 • z1389101568688_ac784d91b2063d298bc215e5be8fdb35
 • z1389101604660_de5ae4bb105a1212ab71062d32ad1dda
 • z1389101675698_316f61110b2cb9c0d7c174777bb09f50
 • z1389125815805_c21e4d5def2b549f48929b4dd70ed69a
 • z1389125962273_3e8e58faa0676848fd22321de9440863
 • z1389125965090_9bcd9efe1f39fac75e5ceda36d8f8f76
 • z1389117833180_d791b8a9340b43a5656d01e9819209db
 • z1389117804826_94dbc74ca83aeb9a205e93a150d0a84e
 • z1389117788031_be0dd2cf156ebd49104416589b39b20f
 • z1389117744234_b916f32162db06d66f48348d48d1ea0d
 • z1389118300634_83f454a335675cdf0063d205ea334cb6
 • z1389118317545_220bbd27e5c8da78bdc17173db6867a2
 • z1389117834860_dd73c804ff2fe9a7755152f85bde11ab
 • z1389117872763_3cbf06e845eb2d7933f942919d730020
 • z1389117892072_a7d0d5331fc25ced7e3950161761ab42
 • z1389117925300_04142cfb4ec4e346e3b943465f6c4881
 • z1389101159007_2fdb1f583e1df2fdd9b41f1533a913f0
 • z1389101164296_8f7e114cde0a63f5e5ca210fb8bbdb17
 • z1389101506470_ec31882858c4887cf10036e6b390ef51
 • z1389101568688_ac784d91b2063d298bc215e5be8fdb35
 • z1389101604660_de5ae4bb105a1212ab71062d32ad1dda
 • z1389101675698_316f61110b2cb9c0d7c174777bb09f50
 • z1389125815805_c21e4d5def2b549f48929b4dd70ed69a
 • z1389125962273_3e8e58faa0676848fd22321de9440863
 • z1389125965090_9bcd9efe1f39fac75e5ceda36d8f8f76
 • z1389117833180_d791b8a9340b43a5656d01e9819209db
 • z1389117804826_94dbc74ca83aeb9a205e93a150d0a84e
 • z1389117788031_be0dd2cf156ebd49104416589b39b20f
 • z1389117744234_b916f32162db06d66f48348d48d1ea0d
 • z1389118300634_83f454a335675cdf0063d205ea334cb6
 • z1389118317545_220bbd27e5c8da78bdc17173db6867a2
 • z1389117834860_dd73c804ff2fe9a7755152f85bde11ab
 • z1389117872763_3cbf06e845eb2d7933f942919d730020
 • z1389117892072_a7d0d5331fc25ced7e3950161761ab42
 • z1389117925300_04142cfb4ec4e346e3b943465f6c4881
Tin tức nổi bật
Đại hội chi bộ trường mầm non Thị Trấn Thanh Sơn nhiệm kỳ 2020- 2022

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Thị Trấn Tây Yên Tử về tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Tây Yên Tử  lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020- 2025. Chi bộ trường mầm non Thị Trấn Thanh Sơn long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 289